Kanpur

Universal Enterprises (Hoist Div.)

Varun Bakshi

78/38, Latouche Road, Kanpur - 208001 (U.P.) INDIA

0512 - 2302374, 2302220

8808099333, 9935029113

unihoist@gmail.com

Thermodynamic Services

Mr. Sudhir Kumar Jain, Mr. Sanjay Sahu

117/49-A,, 1STFLOOR, SARVODAYA NAGAR, KANPUR, UTTAR PRADESH 208005

7860024707, 7860024728

info@thermodynamic.co.in; sanjay@thermodynamic.co.in